کولر گازی ورتوو

عیب یابی و تعمیر کولر گازی به طبع نوع کولر گازی متفاوت می باشد.

در کولر گازی های ارائه شده در فروشگاه بوش ایرانیان که همگی دارای کیت اینورتر و سیستم های عیب یاب می باشند، می توان گفت که ساختار آنها نسبتا مشابه می باشد.

راهنمای عیب یابی و تعمیر در کولر گازی اسپلیت

عیب یابی و تعمیر کولر گازی

عیب1- کولر روشن نمی شود.

علت1-1- پریز برق ندارد، 2شاخه یا سیم رابط کولر معیوب است.

با بررسی و حصول اطمینان از وجود برق در پریز و سالم بودن 2شاخه، بدنه کولر را با احتیاط جدا نموده و پس از آن که 2 شاخه را وارد پریز نمودید، با استفاده از ولت متر مقدار برق را در ترمینال صلی مورد اندازه گیری قرار دهید. اگر در ترمینال اصلی برق جریان نداشته باشد، سیم رابط را تعویض نمایید. به شرط آنگه 2 شاخه برق کولر گازی عیب خاصی نداشته باشد.

علت1-2- کلید قدرت خراب است.

در برخی از کولر گازی ها کلید قدرت وجود دارد که در واقع فاز اصلی مدار از این کلید عبور می کند. در صورت معیوب بودن کلید قدرت، کولر روشن نخواهد شد. کلید قدرت را می توان پس از خارج نمودن 2 شاخه از پریز برق، مورد آزمایش قرار داد که برای این مهم، بهتر است سر یکی از سیم ها را جدا نمایید. اهم متر را بر روی پایه رنج R*1 قرار داده و رابط ها را به پایه های کلید متصل کنید. اگر کلید سالم باشد، با روشن نمودن اهم متر عقربه آن به سمت عدد صفر منحرف می شود و در همین زمان با خاموش کردن اهم متر، عقربه آن به سمت بی نهایت حرکت خواهد نمود.

اگر اهم متر، واکنش ذکر شده را نسبت به کلید قدرت نشان ندهد، باید آن را تعویض نمود.

علت1-3- سیم های رابط قطع شده اند.

اگر در سیم بندی مدار اصلی، فاز یا نول قطع شده باشد، کولر روشن نخواهد شد. بنابراین لازم است صحت اتصالات تا محل انشعاب بین ترموستات و کلید موتر فن بررسی شود.

عیب2- موتور فن روشن می شود اما کمپرسور براه نمی افتد.

علت2-1- فاز یا نول اصلی کمپرسور قطع است.

سیم های رابط را مورد بررسی قرار داده و در صورت مشاهده سیمی که از محل اتصال خود جدا شده باشد، نسبت اتصال آن اقدام نمایید.

علت2-2- اورلود دائما در حال قطع است.

کنتاکتورهای اورلود در حالت عادی به هم متصل می باشند که این اتصال توسط اهم متر قابل مشاهده می باشد. در غیر این صورت اورلود را با شماره کد مشابه تعویض نمایید. لازم به ذکر است که در اکثر کولر گازی ها اورلود درون بدنه آهنی یونیت خارجی تعبیه شده است که با این توصیف رفع عیب قدری مشکل خواهد بود.

علت2-3- کمپرسور معیوب است.

برای رفع این عیب بهتر است زمانی که کمپرسور به برق اتصال دارد مورد آزمایش قرار بگیرد. کولر گازی را روشن کرده و موتور را فن را به حرکت در بیاورید. ترموستات را در حالت روشن قرار داده و اگر از قبل سر سیم های موتور را شناسایی نموده اید، ابتدا ولتاژهای 2 سر اصلی، مشترک و کمکی را اندازه گیری نمایید. اگر به هر 2 سیم پیچف ولتاژ کافی می رسد، اما حرکت نمی کند، باید کمپرسور را تعمیر ویا تعویض نمایید.

علت2-4- خازن راه انداز کمپرسور معیوب است.

اگر خازن معیوب باشد، به محض حرکت ترموستات در جهت عقربه ی ساعت، موتور میل به حرکت از خود نشان می دهد اما براه نمی افتد. در حالت کلی با روی دادن این عیب، لامپ های روشنایی منزل کم نور می شوند و به واسطه ی جریان اضافه ای که کمپرسور می کشد، اورلود نیز عمل می کند. برای رفع این عیب خازن را از مدار خارج نموده و پس از تخلیه به یکی از روش های ذکر شده در مبحث خازن ها، آن را آزمایش کنید. در صورت مشاهده عیب از خازن، آن را تعویض نمایید.

عیب3- کلید فن را در تمامی حالات قرار داده اما فن به راه نمی افتد. (کمپرسور عمل می کند)

علت3-1- فاز یا نول اصلی فن قطع شده است.

یکی از احتمالات می تواند این باشد که فز کلید چند حالته و یا نول موتور فن قطع باشد. دو مورد ذکر شده را بررسی نمایید و در صورت مواجهه با پارگی و یا جدا شدن سیمی از کنتاکتور آن، عیب را بر طرف نمایید تا فن به راه بیافتد.

علت3-2- کلید فن خراب است.

برای حل این مورد، کولر گازی را از برق جدا نمایید و پس از آزاد کردن کنتاکت های کلید فن، یکی از رابط های اهم متر را روی کنتاکت ورودی فاز قرار داده و با زدن کلید فن بر روی حالت1، می بایست با اتصال رابط دوم اهم متر بر روی یکی از پایه ها، عقربه اهم متر حدود عدد صفر را نشان دهد. در حالت دوم کلید، رابطین اهم متر، بر روی کنتاکت های مشترک و یکی دیگر از پایه ها، ارتباط را نشان خواهد داد. از آن جا که فن به هیچ عمنوان روشن نمی شود، در آزمایش کلید، هیچ کدام از حالت های کلید، انحراف عقربه را در اهم متر نشان نمی دهد. پس کلید خراب شده است و باید تعویض گردد تا موتور فن دوباره شروع به کار نماید.

علت3-3- خازن راهانداز موتور فن معیوب شده است.

اگر مشکل از خازن باشد، با قرار دادن کلید در حالت یک، موتور فن صدایی هوم مانند از خود ساطع کرده و شروع به آمپر کشی می کند. و اگر کلید فن به موقع در حالت خاموشی قرار نگیرد، موتور فن خواهد سوخت. همین واکنش در حالت های دیگر کلید فن با شدت و ضعف مشاهده خواهد شد. برای رفع این مشکل، خازن را از مدار خارج نموده و پس از تخلیه الکتریکی به یکی از روش های ذکر شده در مبحث تست خازن، آن را آزمایش نموده و در صورت یافتن عیب خازن، آن را تعویض نمایید.

علت3-4- موتور فن معیوب است.

از آنجایی که موتور فن دارای سیم پیچی های متعدد است و تشخیص عیب انواع موتورهای آسنکرون چند سرعته تا حدود زیادی مشکل است، پیشنهاد می شود که موتور را به تعمیرگاه برده و تشخیص عیب آن را به سرویس کاران مجرب آنلاین سرویس24 واگذار بنمایید.

عیب یابی و تعمیر کولر گازی

عیب4- کمپرسور و فن کار می کنند اما قدرت خنک کنندگی پایین می باشد.

علت4-1- ترموستات تنظیم نیست.

ترموستات را بر روی درجه برودت مناسب محیط تنظیم نمایید تا جوابگوی نیاز فضای یکدست نصب شده در آن باشد.

علت4-2- موتور فن نیم سوز شده است.

اگر سرعت فن کم شود، سرمای ضعیف تری وارد محیط می شود. در نتیجه ی آن سرمای کولر گازی مطلوب نخواهد بود. موتور فن را به تنهایی مورد آمپر کشی قرار دهید. اگر که جریان اضافی می کشد، موتور فن نیم سوز شده است و باید نسبت به سیم پیچی دوباره اقدام نمایید.

علت4-3- فیلتر خروجی هوا کثیف است.

در کولر گازی های ایستاده با باز کردن درب پایین پنل و در کولر گازی های دیواری با باز کردن روپنل اقدام به در آوردن فیلتر نموده و با توجه به مندرجات دفترچه ی راهنمای کولر گازی ارائه شده در پَک دستگاه، فیلتر را شستشو دهید.

علت4-4- مسیر ورودی هوا مسدود شده است.

با وسیله ای مانند فرچه، ورودی های هوا به داخل پنل را تمیز کنید.

از قرار دادن چیزی بر روی ورودی هوای پنل خودداری فرمایید.

علت4-5- یاتاقان های محور فن خراب شده است.

سلامت یاتاقان ها در سرعت محور فن بسیار موثر است. پس خرابی یاتاقات علاوه بر کاهش سرما، صدای ناهنجاری از کمپرسور ساطع می کند. در صورت مشاهده این عیب، یاتاقان باید تعویض گردد.

عیب5- سرمای کولر بیش از مقدار طبیعی است و علیرغم کار مداوم اتوماتیک دستگاه اتفاق نمی افتد.

این عیب می تواند از جوش خوردن کنتاکت های درون کلید ترموستات باشد. ولوم ترموستات را در جهت خلاف عقربه ی ساعت بچرخانید. اگر ترموستات خاموش نشد، زمان تعویض آن فرا رسیده است.

البته می توان قاب مخصوص ترموستات را جدا نموده و با سمباده کشی سطح کنتاکت ها، از آن ها مجددا استفاده نمود. اما بر طبق تجربه، کنتاکت های سمباده شده، به خاطر فرسوده شدن سطح پلاتین ها، پس از مدتی کوتاه دچار همین مشکل می شوند. پس تعویض ترموستات منطقی تر از تعمیر آن است. زیرا کار مداوم به کمپرسور آسیب جدی وارد می کند و تعویض ترموستات با قیمتی اندک، مقرون به صرفه تر از تعمیر یا تعویض کمپرسور آسیب دیده از جانب ترموستات می باشد.

عیب6- با روشن کردن کولر گازی، فیوز مربوطه یا کنتور برق قطع می شود.

اتصال کوتاه در کولر عموما به سبب فاسد شدن عایق های خازن راه انداز اتفاق می افتد. برای رفع این مشکل درپوش کولر گازی را جدا نموده و به ظاهر کولر گازی توجه بنمایید. اگر ظاهری مانند سوختگی و یا تَرَکی روی بدنه خازن مشاهده کردید، خازن معیوب است و باید تعویض گردد.

اتصال کوتاه همچنین می تواند در کمپرسور و یا موتور فن نیز رخ دهد. از این رو سیم های رابط را جدا نموده و مجددا کولر را روشن نمایید. اگر اتصال کوتاه صورت نگرفت، کمپرسور دچار اتصال است و یا موتور فن که هر کدام را جداگانه مورد آزمایش قرار دهید تا عیب دستگاه رفع شود.

عیب یابی و تعمیر کولر گازی- اگر همچنان با توجه به خارج نمودن فن و کمپرسور اتصالی رخ می دهد، کل سیم کشی باید تعویض گردد.

عیب7- بادی که از کولر خارج می شود گرم است.

این مورد می تواند با روشن نشدن کمپرسور در ارتباط باشد. صرف نظر از این عیب، به فرض آنگه کولر گازی در حال کار می باشد، بر اثر نشت گاز، فریون از کولر خارج شده و می بایست توسط سرویس کاران مجرب آنلاین سرویس24، محل نشت با فشاردهی مشخص گردد و پس از جوشکاری و آزمایش مجدد فشاردهی، هوای درون لوله ها بوسیله پمپ وکیوم تخلیه شده و سپس شارژ گاز صورت بگیرد.

اگر پروانه خنک کننده کندانسور هرزگرد شده باشد و عمل خنک شدن گاز به خوبی صورت نگیرد، سرمای ایجاد شده به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و به هیچ وجه قابل قیاس با حالت سلامت فن درون کندانسور نخواهد بود.

مورد مذکور را می توان با برداشتن دریچه ی کولر یا درپوش آن مشاهده و عیب را برطرف نمود.

علت دیگری که این عیب را به وجود می آورد، طولانی بودن توقف های ترموستات است که در نتیجه آن سرمای دستگاه به شدت کاهش می یابد. برای این مورد، ترموستات را تنظیم نمایید.

عیب8- موتور یا کمپرسور کولر گازی داغ می شود.

داغ شدن کمپرسور در نهایت باعث سوختن کمپرسور کولر گازی می شود. سوختن کولر گازی باعث اسیدی شدن سیستم و اغلب تجزیه و خراب شدن روغن کمپرسور می شود.

علت داغ شدن کمپرسور یکی از موارد زیر می تواند باشد:

 • معیوب بودن فن
 • کثیف بودن کندانسور
 • ولتاژ نامناسب
 • نامرغوب بودن یا مناسب نبودن سیم های لاکی موتور
 • اشکال در سیم پیچی راه انداز کمکی
 • کم شدن مبرد

با توجه به دلایل ذکر شده، در صورت تشخیص علت میتوان اقدام به رفع عیب نمود.

تعویض فن، ولتاژ مناسب، شستشوی درست کندانسور، تعویض کابل و یا شارژ به موقع دستگاه می تواند بر حسب مورد، داغ کردن کمپرسور را بر طرف نماید.

عیب یابی و تعمیر کولر گازی

راهنمای عیب یابی و تعمیر در کولر گازی اسپلیت

عیب یابی و تعمیر کولر گازی

بوش ایرانیان با قدمتی چندین ساله با ارائه کولرگازی بوش بدون واسطه و نصب رایگان توسط سرویس کاران گارانتی شرکتی آنلاین سرویس 24 شما را قدم به قدم در رسیدن به خریدی درست راهنمایی خواهد نمود.

سرویس کاران آنلاین سرویس 24 در عیب یابی و تعمیر کولر گازی نهایت تلاش خود را خواهند کرد.

با بوش ایرانیان همراه باشید.

عیب یابی و تعمیر کولر گازی


نویسنده مطلب مدیر
 • سلام کولرگازی اسپلیت بوش ، خیلی کارنکرده وقتی روشنش میکنم بعدیه مدت کارکردن شدت بادش کم وزیاد میشه ، بنظرمیادبادبیرون ازخونه میادتوی کولر ونمیزاره باد کولر یکدست جریان داشته باشه ،یکم جریان بادش صدا میده ، راهنمایی کنید ممنون میشم

  • با درود
   کولر گازی های جدید بعد از سرد کردن دمای محیط تا دمای تنظیم شده، سیستم فن یونیت داخلی آنها در کمترین حالت چرخش خود قرار می گیرد تا باد را به سرعت در خود جریان ندهد. اما چرا؟ زمانی که کمپرسور خاموش می شود، هیچ گاز سردی به داخل پنل یا یونیت داخلی فرستاده نمی شود، رادیاتور داخل آن سرد نمی باشد، پس اگر فن یا پروانه پنل به سرعت باد محیط را به سمت خود بکشد، سرما را از محیط گرفته و کمپسور و کندانسور زودتر شروع بکار می کند.
   اگر صدای مکانیکی داره یا صدای غیرطبیعی، باید با سرویس کار شرکت گارانتی تماس بگیرید و مشکل رو باهاش در میون بگذارید.
   با بوش-ایرانیان همراه باشید.

 • باسلام.
  از قسمت پنل خارجی کولر دوتیکه آب جاری شده است مشکل کجاست ممنون میشدم

  • سلام.از دلایل پیش آمدن این مشکل گرفتگی لوله خرطومی آب،کج شدن رو به بالای انتهای لوله در خارج ساختمان و یا تراز نبودن پنل برای خروج راحت تر آب در جهت لوله خرطومی می باشد.

 • سلام
  موقع وارد کردن سیم برق کولر به پریز درب پنل که با سیکل عادی یک بار باز و بسته میشود درب تو نیمه مسیر گیر میکند که وقتی با دست کمکش میکنم بسته میشه ممنون میشم راهنمایی کنید

  • سلام.اشکال در ریگلاج نبودن پره ها ، اشکال در کنترل و تنظیمات و یا اشکال موتور سویمینگ کولر گازی می باشد.

برند سایت